SESI PETANG


GURU PENOLONG KANAN PETANG

 

 PUAN HAJAH NAZILAH BT ABD RAHMAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah, rahmat dan izinNya maka dapatlah kita bersama-sama mengatur strategi dalam melaksanakan amanah, tugas dan tanggungjawab tahun 2015 dengan ikhlas dan iltizam demi memartabatkan kecemerlangan Agama, Bangsa dan Negara.

Untuk muncul sebagai sebuah sekolah terbilang, seluruh warga SKSI2 mesti bekerja kuat secara luar biasa dengan mengamalkan ciri dan kualiti “Budaya Kerja Kelas Pertama”. Mutu kerja yang dihasilkan hendaklah sentiasa berada di tahap cemerlang dan terbaik selaras dengan langkah kerajaan dalam memperkenalkan transfomasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025.

Oleh itu, para guru perlulah memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan digalakkan  mempelajari bahasa tambahan, itu adalah salah satu dari sebelas anjakan yang terdapat di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Marilah bersama berganding bahu meneruskan perjuangan memartabatkan Sistem Pendidikan Negara supaya setanding di peringkat dunia. Saya amat berharap semua KPI Kurikulum dapat dicapai dengan bekerjasama dari kalangan semua guru dan warga sekolah,begitu juga sekaligus ia akan dapat membantu keberhasilan KPI Sekolah.

              Saya sangat yakin bahawa dengan dedikasi, usaha yang bersungguh-sungguh, semangat kerja berpasukan serta komitmen yang tinggi di kalangan semua guru serta warga sekolah, kita mampu mengharungi persaingan yang mencabar kini dan dalam masa yang sama dapat "Melestarikan Pendidikan Terbilang".


 Sekian, terima kasih.


“KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL,TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK PERNAH MENGALAH.”
 VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
MOTTO

DINAMIK YAKIN INOVASI
 


 

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
SESI PETANG
SK SAUJANA IMPIAN 2

UNIT KURIKULUM

KPI 1
Mengecilkan GPS untuk murid tahun 2 dan 3 pada tahun 2015.

               Tahun 2                : 1.68   kepada 1.64
               Tahun 3                : 1.92   kepada 1.88

KPI 2
Meningkatkan peratus murid Tahun 2 dan 3 menguasai kemahiran Literasi, Numerasi dan            Bahasa Inggeris  mencapai sasaran.
Sasaran 
 
              Tahun 2 / 2015          :           Literasi 90% , Numerasi 87% dan B.Inggeris 90%
              Tahun 3 / 2015          :           Literasi 100% , Numerasi 100%dan B.Inggeris 100%

KPI 3
Meningkatkan peratus pencapaian murid dalam Penilaian Berasaskan Sekolah kepada Band 5 dan mengurangkan peratus pencapaian murid yang memperoleh Band 1 dan Band 2.


KPI 4
Meningkatkan bilangan murid SK Saujana Impian 2 yang beragama Islam Celik Jawi dan Quran melalui Program j-QAF yang terancang.

KPI 5
Meluaskan akses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian menerusi program VLE FROG. Sekurang kurangnya 30% penggunaan dikalangan murid dan 100% dikalangan guru.UNIT HAL EHWAL MURID

KPI 1
Penurunan kes ponteng sekolah dari 0.03 kepada 0.02% yang merangkumi dua aspek iaitu ponteng sekolah dan ponteng kelas  pembelajaran.

KPI 2
Memastikan kes salah laku disiplin kepada sifar.


KPI 3
Memastikan murid berada di dalam zon selamat sepanjang masa ketika berada di dalam sekolah.


KPI 4

Memastikan kebersihan Tandas Guru dan Murid SK Saujana Impian 2 berada di dalam tahap kebersihan optimum.

KPI 5
Melaksanakan keceriaan persekitaran sekolah dan kelas agar murid berada dalam suasana yang kondusif.

KPI 6
Memastikan keperluan murid seperti kerusi, meja dan buku teks mencukupi.UNIT KOKURIKULUM

KPI 1
Meningkatkan 94% kepada 95% kehadiran murid dalam perjumpaan Kokurikulum Sekolah.

KPI 2
Meningkatkan 90% kepada 93% dalam pemakaian uniform bagi Badan beruniform masing-masing pada hari Rabu.

KPI 3
Melaksanakan semua Dasar dan Program Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia selaras dengan hasrat membina insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.